CNR 2014: Lectures: Radioklub Pisek (CZE): Robotem Rovne

Radioklub Písek OK1KPI is a group of people with an interest in engineering. The original focus of radioclub members was radiotechnology and amateur broadcasting. With the arrival of new technology in the commercial sector (internet and mobile phones), we felt a drop of interest primarily in the young generation therefore we searched for a new field of interest in technology.

2007 we set out to attend the ROBOTOUR competition in order to gain experience, 2008 we took part in it and finished 5th Písek Technological Middle School and offered our robot for testing. In ROBOTOUR 2009 we prepared a new robot: LOKO and two robotic wagons PIVO and DREVO and finished 3rd in Brno. Because we wanted to show off our creations to Písek and the technological school we organized the first year of the Robotem Rovne competition, with which we successfully continue while gaining new contacts and teams for ROBOTOUR.

In September 2010 we founded the club for robotics and automatization KRA Písek. There we strive to hand our attained over to future generations. The basic aim of the club was to create one's own robot for table competitions such as Line Follower and MINI SUMO and to participate in local and international competitions. The current and following year we plan to attend further competitions.

Radioklub Pisek

Radioklub Písek
Radioklub Písek OK1KPI je sdruzení obcanu se zájmem o techniku. Puvodní zamerení clenu radioklubu byl predevsím na radiotechniku a amatérské vysílání. Nástupem nové techniky do komercní sféry( internetu a mobilních telefonu), jsme pocitovali pokles zájmu predevsím u mladé generace a proto jsme hledali novou nápln cinnosti v oblasti elektroniky.

V roce 2007 jsme se vypravili pro získání zkuseností na soutez ROBOTOUR, v roce 2008 jsme se této souteze zúcastnili a osadili 5. místo. Tento úspech nás velice povzbudil, usporádali jsme prednásku na Písecké prumyslovce a nabídli naseho robota na testování.

Na ROBOTOUR 2009 jsme pripravili nového robota a LOKO a dva robotické vagónky PIVO a DREVO a obsadili jsme v Brne 3. místo. Protoze jsme se chteli pochlubit Písecké verejnosti i prumyslovce, usporádali jsme 1.rocník Robotem Rovne, ve kterém úspesne pokracujeme a získáváme tak nové kontakty a týmy i na soutez ROBOTOUR.

V zárí 2010 jsme zalozili krouzek robotiky a automatizace KRA Písek, kde se snazíme predat získané zkusenosti budoucí generaci. Základní cinnost krouzku byla vytvorit vlastního robota na stolní souteze jako je Line Follower a MINI SUMO a zúcastnit se cleny KRA Písek i soutezí s mezinárodní úcastí. V letosním a prístím roce se chceme zúcastnit i dalsích soutezí.

[image source: Radioklub Pisek]
[source: Vive Les Robots!]

|<  <<  >>  >|  Næste

Cafe Neu Romance 2014:
Program
Exhibition
Lectures
Movies
Live

Workshops
Competitions
Events

Radioklub Pisek 4

Radioklub Písek OK1KPI is a group of people with an interest in engineering.

Robotem Rovne
Radioklub Pisek will talk about their robot competiton Robotem Rovne in a presentation at Cafe Neu Romance on the 29 of November 2014 at Galerie NTK.

Galerie NTK
Technická 6
16080 Prague.