CNR 2013: Exhibition: Robert Holub (CZE)

DIY / Maker Robert Holub is born in Prague in 1979. He graduated at SPSE Jecná, and has taken two one years courses in "Hardware and Networking" and "C++ programming". Being in charge of IT jobs since 2000, I've decided to extend my hobbies to microelectronics in 2006. DROID1 is so far most complicated software/hardware creation.

EN
DROID1, the remotely controlled manipulator, is a device that moves on tracks and is equipped with an robotic arm and the turnable Web camera.

It uses WIFI for communication and can be controlled trough any TCP/IP network by using single port, making control through the Internet easy.

It can be used for roaming through remote locations and manipulating light objects.

How DROID1 works:
Standard x86 laptop is mounted on the tracks taken from RC tank.
Linux used as an operating system connects to the predefined access point making the system available through the network.
User connects to the OS through the remote desktop.
All vital programs can be controlled trough the remote desktop making only one session needed including video output.
Two DC motors driving tracks are controlled by relays.
Five arm's DC motors are driven through motor bridges.
Two servos for driving of the camera are controlled trough custom servo controller.
Relays, motor bridges and servo controller are controlled through an USB adapter based on Open USB IO (Custom PCB):
http://pjradcliffe.wordpress.com/open-usb-io/
User controls motors and servos by keyboard through script running on remote desktop.


CZ
Strucný popis:
Dálkove rízený manipulátor DROID1 je zarízení pohybující se na pásech. Je vybavené robotickou rukou a Web kamerou.

Pro komunikaci pouzívá WIFI a muze být ovládáno pres libovolnou sít TCP/IP, díky cemuz je ovládání pres Internet snadné.

Muze být pouzité pro pojízdení ve vzdálených lokalitách a manipulaci s lehkými predmety.

Jak DROID1 funguje:
Standardní laptop x86 je pridelán na pásech z RC tanku.
Jako OS je pouzit Linux.
Pripojí se k preddefinovanému access pointu, címz se na síti zprístupní.
Uzivatel se pripojí do OS pres vzdálenou plochu..
Vsechny dulezite aplikace jsou ovládány pres vzdálenou plochu, je potreba pouze jedna relace (vcetne obrazového výstupu).
Dva stejnosmerné motory pro pohon pásu jsou ovládány pomocí relátek.
Pet stejnosmerných motoru v ruce je ovládáno pomocí motorových mustku.
Dve serva pro ovládání pohybu kamerky jsou rízena z radice serv vlastní konstrukce.
Pro ovládání relátek, motorových mustku a serv je pouzit USB adaptér, jehoz základem je Open USB IO (Konstrukce pouzívá vlastní PCB):
http://pjradcliffe.wordpress.com/open-usb-io/
Uzivatel ovládá motory a serva pomocí klávesnice pres skript, který bezí na vzdálené plose.

[image source: Robert Holub]
[source: Vive Les Robots!]

|<  <<  >>  >|  Næste

Cafe Neu Romance 2013:
Program
Exhibition
Lectures
Films & AV
Seminars

Workshops
Events

Robert H

Being in charge of IT jobs since 2000, Robert Holub decided to extend his hobbies to microelectronics in 2006. DROID1 is so far the most complicated software/hardware creation.

DROID1
The robot DROID1 build by Robert Holub will be shown during the Cafe Neu Romance festival (27-30 November 2013) at Galerie NTK.

Galerie NTK
Technická 6
16080 Prague.