CNR 2013: Exhibition: Ales Ruda (CZE)

Ales Ruda is a Czech DIY/Maker, educated as an electroengineer from the Czech Technical University.

EN:
ARBot is a small autonomous robot designed for outdoor competitions similar to  Robotour and Robotem rovne, where robots have to get from the starting point to the destination ideally  using the shortest pathway. They move mainly along park roads, must not ride on the lawn, avoiding onlookers, natural and artificial obstacles and damaging flowers. It must all be done autonomously without assistance. ARBot wins Robotour 2013.

What is hidden under the hood?
The robot is controlled by a SRV -1 module, which contains the DSP Blackfin 537 and camera. For orientation in space  the AHRS unit VN- 100 is used. The robot has a 4WD chassis with an odometry encoder on each wheel. GPS determines its global position and as a last resort prior to contact with an obstacle the robot has 3 sonars. The robot is able to reach a top speed of 5km/h. A single charge of its batteries will last for 2-3 hours of full operation.

How does it work?
At the start the robot finds its position using GPS as you enter the map from the OpenStreetMap server to  determine the shortest path to the destination. The robot constantly compares its position on the local map with the data received  from the camera. The result of this comparison, together with the compass direction and distance specified odometry is used to update the position of the robot. The camera is also used to determine the center and the edge of the road on which the robot moves. All of this data is used to keep the robot on the path, along with sonars that provide obstacle avoidance.


CZ:
ARBot je malý autonomní robot urcený pro outdoor souteze typu Robotour a Robotem rovne, kde se roboty musí dostat ze startovního místa do cíle ideálne po co nejkratsí ceste. Pohybují se predevsím po parkových cestách, nesmí vyjet na trávník, vyhýbají se prirozeným i umelým prekázkám a neublizují kytickám a prihlízejícím. A to vse zcela autonomne bez cizí pomoci. ARBot zvítezil v letosním rocníku Robotour.

Co se skrývá pod kapotou?
Robot je rízen modulem SRV-1, který obsahuje DSP BlackFin 537 a kameru. Pro orientaci v prostoru je pouzita jednotka AHRS VN-100. Robot má pohánená vsechna 4 kola s odometrií. Globální pozici urcuje GPS a jako poslední záchrana pred kontaktem s prekázkou slouzí 3 sonary. Robot je schopen dosáhnout maximální rychlosti 5km/h a na jedno nabití baterek vydrzí 2-3 hodiny plného provozu.

Jak to celé funguje?
Na startu robot urcí svou pozici pomocí GPS, podle zadané mapy z OpenStreetMap serveru si dohledá nejkratsí cestu k cíli. Jede podle mapy, kterou neustále srovnává s lokální mapou budovanou na základe údaju z kamery. Výsledek tohoto srovnání spolecne se smerem urceným kompasem a ujetou vzdálenosti urcenou odometrií slouzí pro aktualizaci pozice robotu. Kamera také pouzívá pro urcování stredu a kraje cesty po které robot jede. Tyto údaje jsou slouzí pro udrzení robota na ceste a spolu se sonary zajistují vyhýbání se prekázkám.

Ales Ruda

Link:
ARBot
Youtube

|<  <<  >>  >|  Næste

Cafe Neu Romance 2013:
Program
Exhibition
Lectures
Films & AV
Seminars

Workshops
Events

CNR 2013: ARBot

Ales Ruda is a Czech DIY/Maker, educated as an electroengineer from the Czech Technical University.

ARBot
In Prague Alex Ruda will present his ARBot during the Cafe Neu Romance festival (27-30 November 2013) at Galerie NTK.

Galerie NTK
Technická 6
16080 Prague.